Szanowni  Rodzice

uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  został przesunięty.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informuję, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 100/21 z dnia z 1 marca 2021 r.