Informacje „w pigułce” dotyczącej rekrutacji do klas I
załącznik 1 REKRUTACJA DO KLAS I
załącznik 2 Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego