WYNIKI REKRUTACJI 
KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 

„Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 19.04.2022 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 19.04. - 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka  do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.”

Dotyczy tylko zakwalifikowanych wniosków. Zgłoszenia do szkoły obwodowej nie wymagają potwierdzenia woli.

 

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE SĄ UMIESZCZONE W GABLOCIE NA KORYTARZU PRZY WEJŚCIU DO HALI SPORTOWEJ