WYNIKI REKRUTACJI KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE

LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE SĄ UMIESZCZONE W GABLOCIE NA KORYTARZU PRZY WEJŚCIU DO HALI SPORTOWEJ