Przewodniczący – Alicja Kondzioła  – kl. II b

W dniu 06 października 2017 r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Cała społeczność uczniowska przystąpiła do głosowania.

1.Prawo kandydowania w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego przysługuje każdemu uczniowi szkoły.
2.Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego dokonują sami uczniowie, obdarzając kandydata zaufaniem.
3.Kadencja władz Samorządu trwa rok.

Z dniem 25.09.2017 r. zostaje wznowiona działalność „Szczęśliwego Numerka”.
Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie.