W dniu 10.10.2018 r. delegacja uczniów z naszej szkoły wzięła udział w imprezie plenarnej PCK pod nazwą „Promocja zdrowego stylu życia na przestrzeni 100 lat”. Spotkanie  odbyło  się przy placu Solidarności - Muzeum Przełomy. W trakcie uroczystości  nastąpiło podsumowanie akcji „Gorączka złota 2018”. Nasza szkoła zajęła zaszczytne  III miejsce. Ponadto spotkanie miało element dydaktyczny. Młodzież miała okazję zapoznać  się z historią PCK na przestrzeni 100 lat.

W dniu 02 października 2018 r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska kl. 4 – 8 szkoły podstawowej i III gimnazjum przystąpiła do głosowania.

1.Prawo kandydowania w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego przysługuje każdemu uczniowi szkoły.
2.Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego dokonują sami uczniowie, obdarzając kandydata zaufaniem.
3.Kadencja władz Samorządu trwa rok.