Terminarz wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie
na rok szkolny 2017/2018

1.Udział w wyborach do władz Samorządu Szkoły Podstawowej nr 65 biorą uczniowie klas 4, 5, 6 i 7 szkoły podstawowej oraz klas II i III gimnazjum.
2.Wybory odbędą się 06 października 2017 roku.
3.Przewodniczącym/ą zostanie osoba wybrana większością głosów.
4.Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej upływa 25 września 2017 roku.
5.Zgłoszenia będą przyjmowane od 18.09. – 25.09.2017 r. w sali 107 bądź w czytelni.
6.Kampanię wyborczą należy przeprowadzić od 26.09. – 05.10.2017 roku.