Regulamin kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie

1.Każdy uczeń, który chciałby kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego powinien mieć dobre wyniki w nauce i minimum bardzo dobre zachowanie.
2.Abyś mógł/mogła kandydować powinnaś zdobyć poparcie co najmniej 10 uczniów i akceptację wychowawcy na piśmie. Następnie należy dostarczyć dokumenty związane z kandydowaniem do Komisji  Wyborczej w dniach 18.09. – 25.09.2017 roku.
3.Każdy kandydat zobowiązany jest przygotować swój program wyborczy (np. co chciałby zmienić, ulepszyć w naszej szkole) oraz podać osoby, z którymi chciałby współpracować.
4.Kandydaci powinni przeprowadzić kampanię wyborczą (plakaty, ulotki oraz inne formy promocyjne/promowania), która nie może obrażać pozostałych kandydatów.
5.Kandydat powinien przedstawić swój program wyborczy swojej lub zaprzyjaźnionej klasie oraz w formie dużego plakatu społeczności szkolnej.