Z dniem 16.09.2019 r. zostaje wznowiona działalność „Szczęśliwego Numerka”.

Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie.
Numerek losujemy codziennie.
Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w szkole podstawowej, dla uczniów klas 4 – 8  to:

1.Dagmara Plewa – kl. 8 c
2.Zuzanna Senderowicz – kl. 8 c

Opiekun SU – Bożena Krzysiek

Opiekun SU – Bożena Krzysiek

Regulamin „Szczęśliwego Numerka”

1.„Szczęśliwy Numerek” jest ułatwieniem życia uczniom.
2.„Szczęśliwy Numerek” pozwala uczniom na:
•odmówienie udzielania odpowiedzi ustnej na lekcji, która występuje w planie tygodniowym więcej niż jeden raz, bez utraty szansy zdobycia oceny;
•w wypadku nie odrobienia zadania domowego, zachowanie szansy na zdobycie oceny w innym terminie;
•odmówienie wykonania ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, tylko w przypadku nie posiadania stroju.
3.„Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia uczniów z:
•pisania kartkówek;
•pisania sprawdzianu, pracy kontrolnej i pracy klasowej;
•brania udziału w lekcji;
•wykonywania sprawdzianu na lekcji wychowania fizycznego, nawet w przypadku nie posiadania stroju.
4.„Szczęśliwy Numerek” jest losowany codziennie przez uprawnionych członków SU, a następnie wywieszany dla uczniów klas 4 – 8 w gablocie przy wejściu na teren szkoły (I piętro) oraz w gablocie przy sekretariacie (I piętro) .
5.„Szczęśliwy Numerek” nie może powtarzać się w ciągu trzech tygodni.