W dniu 06 października 2017 r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Cała społeczność uczniowska przystąpiła do głosowania.