W dniu 04 października 2019 r. odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego. Społeczność uczniowska kl. 4 – 8 szkoły podstawowej przystąpiła do głosowania.

SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
Przewodniczący – Aleksandra Szpon – kl. 8 b
Zastępca – Zuzanna Senderowicz – kl. 8 c
Skarbnik – Maciej Babik – kl. 8 b
Protokolant – Aleksander Łatka – kl. 8 c
Członkowie:

Julia Bejger – kl. 8 b
Szymon Jarząbek – kl. 7 b
Michał Kozłowski – kl. 8 b

Opiekunowie SU:
mgr Bożena Krzysiek
mgr Sylwia Kozłowska

K O M I S J E
KOMISJA REWIZYJNA:
1.Julia Gazicka – kl. 8 a
2.Marcel Barciński – kl. 7 b
3.Jakub Kamiński – kl. 6 d

KOMISJA GAZETEK ŚCIENNYCH:
1.Maciej Babik – kl. 8 b
2.Michał Kozłowski – kl. 8 b

KOMISJA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE KRONIKI:
1.Julia Gazicka – kl. 8 a
2.Zuzanna Kostecka – kl. 8 a
3.Maciej Babik – kl. 8 b

KOMISJA DS. DZIAŁAŃ W SZKOLE:
1.Julia Gazicka – kl. 8 a
2.Zuzanna Kostecka – kl. 8 a
3.Maciej Babik – kl. 8 b
4.Michał Kozłowski – kl. 8 b
5.Natalia Łukaszewicz – kl. 8 b
6.Aleksandra Szpon – kl. 8 b
7.Aleksander Łatka – kl. 8 c
8.Aleksandra Prażmo – kl. 8 c
9.Bartosz Marciniak – kl. 7 a
10.Szymon Szymański – kl. 7 a
11.Marcel Barciński – kl. 7 b
12.Szymon Jarząbek – kl. 7 b
13.Jakub Szczupak – kl. 7 b