W ubiegły wtorek 29 września 2020 odbyło się pierwsze w tym roku zebranie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie. W czasie zebrania przedstawiciele Rad Klasowych zostali poinformowani o wszelkich zmianach i planach SU na obecny rok szkolny, który ze względu do sytuację epidemiologiczną jest i będzie inny niż wszystkie. W związku z ogłoszonym i trwającym stanem pandemii wybory do Samorządu Uczniowskiego nie odbyły się w standardowej formie, czyli przez głosowanie każdego ucznia szkoły. W tej nadzwyczajnej sytuacji przewodniczącym została osoba, która pełniła jedną z funkcji w zarządzie SU w roku ubiegłym. Pozostałe miejsca w składzie prezydium samorządu zajęły osoby, które zdecydowały się aktywnie uczestniczyć w jego pracy.
📌SKŁAD ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

Przewodniczący – Szymon Jarząbek – kl. 8 b
Zastępca – Jakub Kamiński – kl. 7 d
Skarbnik – Julia Ochmańska– kl. 8 a
Protokolant –Wiktoria Stępień –kl.8a
Członkowie:
Oliwia Janeczek – kl. 7 b
Julia Milewska – kl. 7 b
Marcel Kulikowski – kl. 4b

Zachęcamy do aktywnej współpracy z SU wszystkich uczniów naszej szkoły.