Samorząd Uczniowski przypomina wszystkim uczniom, że 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. 

Niech na ten dzień towarzyszą Wam słowa  J. Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci👱👩🦰 “Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku."