1.„Szczęśliwy Numerek” jest ułatwieniem życia uczniom.
2.„Szczęśliwy Numerek” pozwala uczniom na:

  • odmówienie udzielania odpowiedzi ustnej na lekcji, która występuje w planie tygodniowym więcej niż jeden raz, bez utraty szansy zdobycia oceny;
  • w wypadku nie odrobienia zadania domowego, zachowanie szansy na zdobycie oceny w innym terminie;
  • odmówienie wykonania ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, tylko w przypadku nie posiadania stroju.

3.„Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia uczniów z:

  • pisania kartkówek;
  • pisania sprawdzianu, pracy kontrolnej i pracy klasowej;
  • brania udziału w lekcji;
  • wykonywania sprawdzianu na lekcji wychowania fizycznego, nawet w przypadku nie posiadania stroju.

4.„Szczęśliwy Numerek” jest losowany codziennie przez uprawnionych członków SU, a następnie wywieszany w gablocie przy wejściu na teren szkoły podstawowej (I piętro) dla uczniów klas IV – VI, a dla uczniów gimnazjum w gablocie przy sekretariacie (I piętro).
5.„Szczęśliwy Numerek” nie może powtarzać się w ciągu trzech tygodni.