Z dniem 07.11.2016 r. powołano nowe osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w szkole podstawowej, w klasach 4-6. Są to:
1.Piotr Popek – kl. VI c
2.Julia Sawicka – kl. VI c
3.Mateusz Szewczyk – kl. VI c
Opiekun SU – Bożena Krzysiek

Z dniem 10.09.2015 r. zostaje wznowiona działalność „Szczęśliwego Numerka”. Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie. Numerek losujemy codziennie.

Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w szkole podstawowej, w klasach 4-6 to:
1.Wiktoria Machnij – kl. VI a
2.Marta Tawrell – kl. VI a

Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w gimnazjum to:
1.Wojciech Górski – kl. II b
2.Szymon Pasterz – kl. II b

1.„Szczęśliwy Numerek” jest ułatwieniem życia uczniom.
2.„Szczęśliwy Numerek” pozwala uczniom na:

  • odmówienie udzielania odpowiedzi ustnej na lekcji, która występuje w planie tygodniowym więcej niż jeden raz, bez utraty szansy zdobycia oceny;
  • w wypadku nie odrobienia zadania domowego, zachowanie szansy na zdobycie oceny w innym terminie;
  • odmówienie wykonania ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego, tylko w przypadku nie posiadania stroju.

3.„Szczęśliwy Numerek” nie zwalnia uczniów z:

  • pisania kartkówek;
  • pisania sprawdzianu, pracy kontrolnej i pracy klasowej;
  • brania udziału w lekcji;
  • wykonywania sprawdzianu na lekcji wychowania fizycznego, nawet w przypadku nie posiadania stroju.

4.„Szczęśliwy Numerek” jest losowany codziennie przez uprawnionych członków SU, a następnie wywieszany w gablocie przy wejściu na teren szkoły podstawowej (I piętro) dla uczniów klas IV – VI, a dla uczniów gimnazjum w gablocie przy sekretariacie (I piętro).
5.„Szczęśliwy Numerek” nie może powtarzać się w ciągu trzech tygodni.