ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO;
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W  SZCZECINIE