W roku szkolnym 2013/2014 po raz trzeci ogłoszony został konkurs „Mam 6 lat".  Organizatorem ogólnopolskiej części konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorami konkursu na poziomie regionalnym są Kuratoria Oświaty. Konkurs skierowany był do Rad Rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

Jego celem było promowanie i upowszechnienie najciekawszych inicjatyw podejmowanych w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych. Nasza szkoła przystąpiła do konkursu w dwóch kategoriach. 2 kwietnia ogłoszone zostały wyniki konkursu na poziomie regionalnym. Nasza uczennica – Anastazja Janowska otrzymała wyróżnienie w kategorii uczeń. Praca zgłoszona przez Radę Rodziców zdobyła I miejsce i jako najlepsza w województwie została zakwalifikowana do drugiego ogólnopolskiego etapu konkursu.