• DUPLIKAT LEGITYMACJI

   •  

    Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych

    W przypadku utraty legitymacji szkolnej osoba, która straciła dokument, może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o jego wydanie (np. zgubienie, kradzież, zniszczenie).
    Załączniki do procedury wydawania duplikatów legitymacji stanowią:

    - podanie o wydanie duplikatu legitymacji,

    - potwierdzenie dokonanej wpłaty za duplikat,

    - aktualna fotografia.

    Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.
    Termin wykonania duplikatu do 14 dni.

    Sposób zapłaty. 
    Opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej należy wnosić na konto:15102048120000030201666890
    Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie
    ul. Młodzieży Polskiej 9
    70-774 Szczecin
    z dopiskiem: za wydanie duplikatu legitymacji „imię i nazwisko ucznia”

    Do podania należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
    Dokumenty do pobrania:

    Duplikat_legitymacji_szkolnej.docx