• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    1 września 2022 r.

    Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    14 października 2022 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2022 r.

    Koniec I okresu

    20 stycznia 2023 r.

    Ferie zimowe

    13 lutego - 26 lutego 2023 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

    Egzamin ósmoklasisty

    język polski – 23 maja 2023

     

    matematyka – 24 maja 2023

     

    język obcy nowożytny – 25 maja 2023

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    23 czerwca 2023 r.

    Ferie letnie

    24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych