• Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

   • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    4 września 2023 r.

    Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    14 października 2023 r.

    Zimowa przerwa świąteczna

    23 – 31 grudnia 2023 r.

    Koniec I okresu

    10 stycznia 2024 r.

    Ferie zimowe

    15 - 28 stycznia 2024 r.

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28 marca – 2 kwietnia 2024r.

    Egzamin ósmoklasisty

    język polski – 14 maja 2024

     

    matematyka – 15 maja 2024

     

    język obcy nowożytny – 16 maja 2024

    Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    21 czerwca 2023 r.

     

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych