• Terminy zebrań z rodzicami :

    • 13.09.2023r. – informacyjne, organizacyjne – stacjonarnie
    • 18.10.2023r. – konsultacje
    • 13.12.2023r. – przewidywane wyniki śródroczne
    • 07.02.2024r. – konsultacje/spotkania w zależności od potrzeb
    • 20.03.2024r. – konsultacje
    • 15.05.2024r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe