• Terminy zebrań z rodzicami :

    • 7,14.09.2022r. – informacyjne, organizacyjne – zdalnie/stacjonarnie
    • 19.10.2022r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
    • 14.12.2022r. – przewidywane wyniki śródroczne
    • 25.01.2023r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2022/2023
    • 22.03.2023r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
    • 17.05.2023r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe