• Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

    Specjalista ds sekretariatu p. Gabriela Sowińska

    pracuje w godzinach 7.30 - 15.30

    KONTAKT

    Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

    ul. Młodzieży Polskiej 9

    70-774 Szczecin

    (91) 461 28 39

    Tel/fax.: (91) 461 39 40

    szkola@sp65.szczecin.pl

    Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą listowną oraz elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

    • osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
    • adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
    • przedmiotu sprawy, której korespondencja dotyczy