• Opłata za obiady w miesiącu czerwcu 2023 wynosi:

   Obiady szkolne: 81,20 zł (14 dni od 01.06.2023 do 07.06.2023

   I od 12.06.2023 do 22.06.2023)

    wpłaty gotówkowe przyjmowane będą w dniach:

   29.05.2023 w godzinach 09:00 - 13:00

   30.05.2023 w godzinach 12:30 - 15:30

   31.05.2023 w godzinach 08:00 - 12:30

   Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 31.05.2023

   Prosimy o przestrzeganie podanych terminów płatnosci.

   Konto nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem: obiady + imię i nazwisko dziecka + klasa

   Jednocześnie przypominamy, że odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej u intendenta szkoły.

    na adres: e-mail: a.wolinska@sp65.szczecin.pl

    tel. 91 46 13 940 w. 24

   Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły

   01.06.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30

   02.06.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30