• Opłata za obiady w miesiącu lutym 2023 wynoszą:

    Obiady szkolne : 58,00 zł (10 dni od 01.02.2023 do 10.02.2023 i od 27.02.2023 do 28.02.2023)

     wpłaty gotówkowe przyjmowane będą w dniach:

    27.01.2023 w godzinach 09:00 – 13:00

    30.01.2023 w godzinach 12:30 -- 15:30

    31.01.2023 w godzinach 08:00 – 11:00

    Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 31.01.2023

    Prosimy o przestrzeganie podanych terminów płatności.

    Konto nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem: obiady + imię i nazwisko dziecka + klasa

    Jednocześnie przypominamy, że odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej u intendenta szkoły.

     na adres: e-mail: a.wolinska@sp65.szczecin.pl  tel. 91 46 13 940 w. 24

    Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły

    01.02.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30

    02.02.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30