• Opłata za obiady w miesiącu grudniu 2023 wynosi:

   Obiady szkolne: 92,80 zł (16 dni od 01.12.2023 do 22.12.2023)

    wpłaty gotówkowe przyjmowane będą w dniach:

   28.11.2023 w godzinach 09:00 - 15:30

   29.11.2023 w godzinach 12:30 - 13:30

   30.11.2023 w godzinach 08:00 - 11:30

   Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 30.11.2023

   Prosimy o przestrzeganie podanych terminów płatnosci.

   Konto nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem: obiady + imię i nazwisko dziecka + klasa

   Jednocześnie przypominamy, że odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej u intendenta szkoły do godziny 8.30.  na adres: e-mail: a.wolinska@sp65.szczecin.pl  tel. 91 46 12 839 w. 24

   Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły

   04.12.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30

   05.12.2023 na przerwie o 09:40 i o 11:30