• Opłata za obiady w miesiącu maju 2024 wynosi:

   Obiady szkolne: 87,00 zł (15 dni od 06.05.2024 do 13.05.2024 i od 17.05.2024 do 29.05.2024)

    02.05.2024 i 31.052024 – dni wolne od nauki szkolnej

   14,15,16.05.2024 – egzaminy ósmoklasisty

   W tych dniach obiad szkolny można wykupić opcjonalnie.

    wpłaty gotówkowe przyjmowane będą w dniach:

   26.04.2024 w godzinach 09:30 - 14:00

   29.04.2024 w godzinach 09:30 - 15:30

   30.04.2024 w godzinach 08:00 - 12:00

   Wpłaty przelewem na konto szkoły do dnia 30.04.2024

   Prosimy o przestrzeganie podanych terminów płatnosci.

   Konto nr : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem: obiady + imię i nazwisko dziecka + klasa

   Jednocześnie przypominamy, że odpisy dotyczą jedynie nieobecności zgłoszonych wcześniej u intendenta szkoły do godziny 8.30.

    na adres: e-mail: a.wolinska@sp65.szczecin.pl

    tel. 91 46 12 839 w. 24

   Wydawanie kart obiadowych wyłącznie w kasie szkoły

   06.05.2024 na przerwie o 09:40 i o 11:30

   07.05.2024 na przerwie o 09:40 i o 11:30