• Komisariat Policji Szczecin Dąbie, ul. Pomorska 15
    Tel. 91 8212601

     

    Straż Pożarna, Szczecin ul. Struga 10a
    Tel. 091 4643570, 4643586

     

    Straż Miejska, Szczecin ul. Struga 10 
    Tel. 91 4629604

    Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne, Szczecin, ul. Łaziebna 67
    Tel. 91 4883512

     

    Komitet Ochrony Praw Dziecka, Szczecin, ul. Kaszubska 4
    Tel. 91 4847342

     

    Kuratorium Oświaty Szczecin, ul. Matejki 6b
    Tel. 91 4337662

     

    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2, Szczecin , ul. Jaśminowa
    Tel. 91 44614039

     

    Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Szczecin, ul. Zygmunta Starego 1
    Tel. 91 4861960, 91 4885602

     

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szczecin, ul. Struga 10/12
    Tel. 91 4668033

     

    Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód VIII Wydział Nieletnich i Rodzinny, Plac Żołnierza Polskiego 16
    Tel. 91 4603600

     

    Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szczecin, Jana Pawła 42
    Tel. 91 4646333, 91 4646334

     

    Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Szczecin, ul. Łokietka 22
    Tel. 91 4220224

     

    Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych, Szczecin,
    ul. Żołnierska 55
    Tel. 91 4872795

     

    Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Szczecin,
    ul. Klonowica 1a

    Tel. 91 4888355

     

    Poradnia Zdrowia Psychicznego, Szczecin, ul. Mączna 4
    Tel. 91 4660200

     

    Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, Szczecin, ul. Ostrowska 7
    Tel. 91 4558343

     

    Stowarzyszenie SOS dla Rodziny, Szczecin, ul. Energetyków 10
    Tel. 91 4330339

     

    Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Szczecin,
    ul. Królowej Korony Polskiej 26/10
    Tel. 91 4226060

     

    Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin,
    ul. Sowińskiego 68
    Tel. 91 43506229

     

    Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” , Ośrodek z Pomocą Rodzinie
    Szczecin, ul. Kaszubska 20/3
    Tel. 91 8122779

     

    Centrum Wspierania Rodziny z Problemem alkoholowym,
    Szczecin, ul. Kaszubska 20/3
    Tel. 91 8122779

     

    Polski Związek Głuchych, Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 19/1
    Tel. 91 4232675

     

    Polski Związek Niewidomych, Szczecin, ul. Piłsudskiego 37
    Tel. 91 4338338

     

    Punkt konsultacyjny Monaru, Szczecin, ul. Małkowskiego 9/2
    Tel. 91 4334610

     

    Polski Czerwony Krzyż, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 63
    Tel. 91 4337302

     

    Terapia Dzieci i Młodzieży, Szczecin, ul. Mickiewicza 47
     

    Pracownia Psychoedukacji, Szczecin, ul. Jagiellońska 37/1
    Tel. 509604006, 501030908