• ZAPISY DO ŚWIETLICY (KLUBU MALUCHA) NA ROK SZKOLNY 2022/2023

    Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców  dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania poniżej w wersji elektronicznej lub w świetlicy i na portierni w wersji papierowej). 

    Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w świetlicy w dniach 29.08. 2022 i 31.08.2022 w godz. 9.00 - 14.00, a od 1.09.2022 w godzinach pracy świetlicy. Wniosek można też przesłać drogą elektroniczną na adres: b.rachuta@sp65.szczecin.pl, a oryginał wypełnionego wniosku rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. 

    Dokument do pobrania: karta zapisu na świetlicę2022/2023