•  

     

     

     

     

     

     

     

    Ubezpieczenie szkolne NNW

    Skorzystaj z oferty ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2023/2024. 
     
    1. Wejdź na stronę https://szkola.compensa.pl/
    2. Wpisz hasło:    819058 
    3. Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. 
    3. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę. 
     
    Warunki ubezpieczenia:
    Okres ubezpieczenia: od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.
    Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.
    Jeden z  wariantów ubezpieczenia do wyboru 
    Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184.
     
    Masz pytania? Skontaktuj się z Monika Pigła Ubezpieczenia
    tel. 509 359 143
    e-mail: piglamonika@gmail.com