•  

     


    Ubezpieczenie szkolne NNW

     

     

     

    Skorzystaj z oferty ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2022/2023. 

    1. Wejdź na stronę szkola.compensa.pl klikając poniżej.
     https://szkola.compensa.pl/
    2. Wpisz hasło 562590 , Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. 
    3. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę. 

    Warunki ubezpieczenia:

    Okres ubezpieczenia: od 01.09. 2022 do 31.08.2023.

    Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.

    Jeden z  wariantów ubezpieczenia do wyboru 

    Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184.

    Masz pytania? Skontaktuj się z Monika Pigła Ubezpieczenia

    tel. 509 359 143

    e-mail: piglamonika@gmail.com