W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu 
pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.

Okres realizacji projektu od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 października 2022 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami w zakładce Akademia Kompetencji