W dniach 23-30.09.2020r. odbędzie się  6 Europejski Tydzień Sportu #BeActive, który ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności.

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu, jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.
Bądź aktywny z SP 65
W załączniku znajduje się harmonogram obchodów tego dnia w naszej szkole.


Ze sportowym pozdrowieniem #BeActive 
Nauczyciele Wychowania Fizycznego