Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 przy ulicy Jaśminowej 4 prowadzi konsultacje dla uczniów klas ósmych w związku z wyborem dalszego kierunku kształcenia. Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej mający problemy zdrowotne (np. skrzywienia kręgosłupa, wady wzroku, słuchu, alergie, wady serca itp.) wymagają szczególnej pomocy w podjęciu decyzji zawodowej. Dlatego też proponujemy konsultacje ze specjalistami pod nr telefonu – 914614039 w.36

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie informuje, że od 18.05.2020 r. będzie stopniowo  wznawiana praca szkoły.
Kalendarz najważniejszych zmian wygląda następująco:
od 18.05.2020 r.:
• możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.
Od 25.05.2020 r.:
• możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych; 
• organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół 
Od 1.06.2020 r.:
• organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkoły dla dzieci i młodzieży.

Polskie Centrum Programu Safer Internet zaprasza na bezpłatne webinarium, którego celem jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na niebezpieczne kontakty online, jakie mogą być nawiązywane przez dzieci i młodzież, a także mogą prowadzić do podejmowania aktywności o charakterze seksualnym.

Podkategorie