od dnia 3 czerwca 2019 r. po raz pierwszy rozpocznie się elektroniczne zgłaszanie dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na dyżur wakacyjny 2019.

Zapisy dokonuje się przez stronę internetową: nabor.pcss.pl/szczecin

Zapraszamy wszystkie dzieci od lat 6-u na letnią półkolonię organizowaną w naszej szkole.
Terminy:
•24-28.06.2019
•1-5.07.2019
•8-12.07.2019
Koszt tygodniowego pobytu dziecka 130zł.
Zajęcia w godzinach 7.30 – 16.00.
Zapewniamy śniadanie i obiad, opiekę wykwalifikowanej kadry, ciekawy program.

Zapraszamy wszystkie dzieci od lat 6-u na zimową półkolonię organizowaną w naszej szkole.

  • 12.09.2018r. – informacyjne, organizacyjne
  • 24.10.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 19.12.2018r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 23.01.2019r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 27.03.2019r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 08.05.2019r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

Podkategorie