Zapraszamy wszystkie dzieci od lat 6-u na zimową półkolonię organizowaną w naszej szkole.

  • 12.09.2018r. – informacyjne, organizacyjne
  • 24.10.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 19.12.2018r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 23.01.2019r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 27.03.2019r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 08.05.2019r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu dziecka.   Co roku w oddziałach przedszkolnych w naszej placówce odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami na Dni Adaptacyjne, który odbędą się:

29.08.2018 r w godz. 10.00- 12.00
30.08.2018 r w godz. 10.00- 12.00

W związku z przekształceniem z dniem 01.09.2017r. Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 w Szczecinie, przekazujemy wykaz numerów kont bankowych dla Szkoły Podstawowej nr 65:

Rachunki będą “czynne” od 01.09.2017r.

1.  BUDŻET : 10 1020 4812 0000 0502 0166 6882 - konto do wpłat odpłatności za pobyt w przedszkolu
2. Dochody własne: 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 - konto do wpłat odpłatności za wyżywienie, odpłatności za duplikaty dokumentów

Podkategorie