ZAPISY NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE

W okresie ferii zimowych w terminie 07.02.2022 r. - 11.02.2022 r.

na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 w Szczecinie,
planowana jest  organizacja półkolonii zimowych
pod hasłem „Planeta Odkrywców”

Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 1 - 4

NNW szkolne - informacja dotycząca samodzielnego, zdalnego ubezpieczenia uczniów

Szanowni Państwo,

 Terminy zebrań z rodzicami :

  • 08-15.09.2021r. – informacyjne, organizacyjne – zdalnie/stacjonarnie
  • 20.10.2021r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 15.12.2021r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 26.01.2022r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2021/2022
  • 23.03.2022r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 18.05.2022r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/ socjalnego można pobrać w gabinecie pedagoga pok.105 (parter) w dniach:

Podkategorie