Szanowni Rodzice

W związku ze zbliżającą się wiosenna przerwą świąteczną, rozpoczynającą się 29 marca trwającą do 3 kwietnia 2018 r. , informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów, których rodzice ze względu na obowiązki zawodowe w tym okresie, nie mogą zapewnić opieki w domu.

Decyzją Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb rodziców oraz w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z przepisów rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, dotyczących w szczególności:

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci ze szkół podstawowych na zimową półkolonię
organizowaną przez naszą szkołę
w terminie
15 – 26.01.2018 w godz. 7.30 – 16.00.

W związku ze zbliżającą się zimową przerwą świąteczną, rozpoczynającą się 23 grudnia trwającą do 31 grudnia 2017 r., informuję, że istnieje możliwość zorganizowania w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów, których rodzice ze względu na obowiązki zawodowe w tym okresie, nie mogą zapewnić opieki w domu.

  • 06.09.2017r. – informacyjne, organizacyjne
  • 25.10.2017r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 13.12.2017r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 31.01.2018r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 21.03.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 16.05.2018r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

Podkategorie