NNW szkolne - informacja dotycząca samodzielnego, zdalnego ubezpieczenia uczniów

Szanowni Państwo,

 Terminy zebrań z rodzicami :

  • 08-15.09.2021r. – informacyjne, organizacyjne – zdalnie/stacjonarnie
  • 20.10.2021r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 15.12.2021r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 26.01.2022r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2021/2022
  • 23.03.2022r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 18.05.2022r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/ socjalnego można pobrać w gabinecie pedagoga pok.105 (parter) w dniach:

Rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie szkoły. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Infolinia w Oddziale w Szczecinie dla programu Dobry start 300+: 91 459 65 33 lub 91 81 01 531
Informator w formie pdf

Podkategorie