Pierwsze dniu w przedszkolu najstarszej grupy „Żeglarze”.  Dzieci wspólnie poznawały przedszkolne zasady oraz nawiązywały nowe znajomości. Wspólna zabawa i nauka bardzo się dzieciom podoba.

  • 11.09.2019r. – informacyjne, organizacyjne
  • 23.10.2019r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 11.12.2019r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 29.01.2020r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/2020
  • 25.03.2020r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 20.05.2020r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65  W SZCZECINIE

Szanowni Rodzice, Uczniowie
Dnia 02.09.2017r. o godz. 9.00 zapraszamy na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020. Uroczystość dla  wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 65 dobędzie się na hali sportowej. Uczniów klas I-wszych i IV-tych szkoły podstawowej, przed rozpoczęciem oficjalnej części, oczekujemy w wyznaczonych salach lekcyjnych o godz. 8.45 (na halę sportową przejdą z wychowawcami):
•Klasa I A  –   wych. Małgorzata Maciąg  – sala nr 249
•Klasa I B  –   wych. Gabriela Komiażyk  – sala nr 250
•Klasa I C  –   wych. Aldona Maszkowska – sala nr 252
•Klasa IV A – wych. Monika Olszówka - Pawlonka - sala nr 108
•Klasa IV B  – wych. Agnieszka Ochmańska – sala nr 308
Uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami  na hali sportowej o godz. 8.50.

Podkategorie