Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły do wykonania pracy literacko-plastycznej pod hasłem: "Spotkanie z twórcą". Najlepsze prace będziemy mogli podziwiać na wystawie, która odbędzie się w marcu na jednym ze szkolnych korytarzy.

Zapraszamy uczniów klas 4-6 na III edycję szkolnego konkursu czytelniczego "SZKOLNY MISTRZ CZYTELNICTWA", który odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 roku o godz. 13.35 w czytelni szkolnej.
Przypominamy, że należy wytypować z każdej klasy 3 reprezentantów, którzy wspólnie będą rozwiązywać test ze znajomości lektur.

Dnia 8 listopada 2018r. odbyła się piąta  edycja konkursu dla uczniów klas młodszych pod hasłem ,,Polska to   moja Ojczyzna”.
Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy na temat historii, symboli narodowych, sławnych Polaków, dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia dumy narodowej. Pytania dotyczyły także naszej ,,Małej Ojczyzny”, czyli regionu Pomorza Zachodniego i naszego miasta.

4 października 2018r. odbył się szkolny konkurs o miano Mistrza Tabliczki Mnożenia klas 3 oraz szkolny konkurs o miano Mistrza Tabliczki Mnożenia klas 4.
Wszyscy uczniowie w pełnym skupieniu rozwiązywali przygotowane arkusze z zadaniami.

Zapraszamy dzieci i młodzież naszej szkoły do obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.