W związku z przekształceniem z dniem 01.09.2017r. Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 w Szczecinie, przekazujemy wykaz numerów kont bankowych dla Szkoły Podstawowej nr 65:

Rachunki będą “czynne” od 01.09.2017r.

1.  BUDŻET : 10 1020 4812 0000 0502 0166 6882 - konto do wpłat odpłatności za pobyt w przedszkolu
2. Dochody własne: 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 - konto do wpłat odpłatności za wyżywienie, odpłatności za duplikaty dokumentów