UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA OBIADY W CZERWCU 2018 WYNOSZĄ:

OBIADY SZKOLNE : 58,80 ( 14 DNI OD 04/06/2018 DO 21/06/2018 WŁĄCZNIE)

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA OBIADY W MAJU 2018 WYNOSZĄ:
OBIADY SZKOLNE : 75,60 ( 18 DNI OD 07/05/2018 DO 30/05/2018 WŁĄCZNIE)
WPŁATY GOTÓWKOWE   PRZYJMOWANE BĘDĄ W KASIE SZKOŁY W DNIACH:
25.04.2018   W GODZINACH  10:00 – 13:00
26.04.2018   W GODZINACH   12:00 – 16:00
27.04.2018  W GODZINACH    08:00 – 11:00
WPŁATY PRZELEWEM NA KONTO SZKOŁY DO DNIA 30.04.2018
KONTO  NR : 15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 TYTUŁEM : OBIADY + IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA
PROSIMY O PRZESTRZEGANIE  PODANYCH TERMINÓW.
JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE ODPISY OBEJMUJĄ JEDYNIE USPRAWIEDLIWIONE NIEOBECNOŚCI.
WYDAWANIE KART OBIADOWYCH WYŁĄCZNIE W KASIE SZKOŁY W DNIACH
30.04.2018   NA PRZERWIE  O 09:40  I O 11:30
07.05.2018   NA PRZERWIE O 09:40   I O 11:30
08.05.2018   NA PRZERWIE O 09:40   I O 11:30
W DNIACH 7-9 MAJA WEJŚCIE NA STOŁÓWKĘ MOŻLIWE BEZ KART.


Z UWAGI NA FAKT, ŻE 20.04.2018 BYŁ DNIEM WOLNYM OD NAUKI I OBIADY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NIE BYŁY WYDAWANE, PROSIMY OSOBY, KTÓRE WPŁACIŁY PEŁNĄ KWOTĘ ZA KWIECIEŃ  I KTÓRYCH DZIECI NIE PRZEBYWAŁY W TYM DNIU W ŚWIETLICY O ODLICZENIE KWOTY ZŁ 4,20 ZA TEN DZIEŃ PRZY DOKONYWANIU WPŁATY NA OBIADY W MAJU.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 28.03.2018 ( ŚRODA) OBIADY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NIE BĘDĄ WYDAWANE.
ODPIS ZA 28.03.2018 ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY PRZY OPŁACIE ZA OBIADY W KWIETNIU 2018.

Uprzejmie informujemy, że opłaty za obiady w marcu 2018 wynoszą:

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA OBIADY W KWIETNIU 2018 WYNOSZĄ:
OBIADY SZKOLNE : 75,60 ZŁ( ODPIS ZA 28.03.2018 UWZGLĘDNIONY)