Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze uzupełniającym  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie są umieszczone w gablocie na korytarzu przy wejściu do hali sportowej. 

Wyprawka dla dzieci z grup przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022
Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65

Rodziców dzieci nowo przyjętych do grup przedszkolnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne z panią Dyrektor Beatą Wierzbą, które odbędzie się 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 15.00 w hali sportowej. Dzieci w tym czasie pozostaną pod opieką nauczycieli. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prosimy osoby dorosłe przebywające na terenie szkoły o korzystanie z indywidualnych środków ochrony osobistej.

Beata Wierzba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65

Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w życiu dziecka. Co roku w oddziałach przedszkolnych w naszej placówce odbywają się Dni Adaptacyjne dla nowych przedszkolaków, aby pomóc dzieciom i rodzicom zminimalizować stres i obawy pierwszych dni pobytu w przedszkolu. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci wraz z Rodzicami na Dni Adaptacyjne, które odbędą się: