WYPRAWKA  DLA DZIECI Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020\2021
Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci. 

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych. 

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny 
3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową
Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji 

Wniosek do pobrania

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE
dotycząca realizacji zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie informuje, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych  w naszej szkole  są zawieszone do 15 maja z możliwością zmiany terminu.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.   

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 
w sprawie otwarcia oddziałów  przedszkolnych od 6 maja

Szanowni Rodzice.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Działania te mają  na celu, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.