Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie informuje, że za zgodą organu prowadzącego zajęcia w oddziałach przedszkolnych  w naszej szkole  są zawieszone do 15 maja z możliwością zmiany terminu.

Termin rozpoczęcia zajęć zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły na co najmniej 3 dni przed planowanym otwarciem,  które będzie uzależnione od  osiągnięcia  przez placówkę pełnej gotowości do przyjęcia dzieci pod względem sanitarnym i organizacyjnym zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN.   

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 
w sprawie otwarcia oddziałów  przedszkolnych od 6 maja

Szanowni Rodzice.
Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. Działania te mają  na celu, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.