DYŻUR WAKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE Okres pracy w trybie wakacyjnym: 28 czerwca do 20 sierpnia 2021

Na dyżur wakacyjny przyjęte zostały  wyłącznie dzieci rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki. Dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. 
O rezygnacji z przyznanego miejsca rodzic ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły najpóźniej do 12.06.2021 r.
23 sierpnia do 31 sierpnia 2021- przygotowanie przedszkola do nowego roku szkolnego
W TYM TERMINIE NIE BĘDĄ ORGANIZOWANE ZAJĘCIA DLA DZIECI
01września 2021 – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Lista dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny 

Szanowni Rodzice
Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę w organizacji pracy placówek oświatowych.
Zmiany dotyczą również w organizacji opieki dla dzieci w czasie wakacji.
Zasady rekrutacji oraz obowiązujące terminy zapisane w piśmie Prezydenta Miasta Szczecin zamieszczonym poniżej.

Ważne terminy:
Okres pracy w trybie wakacyjnym: 28 czerwca do 20 sierpnia
23 sierpnia do 31 sierpnia- przygotowanie przedszkola do nowego roku szkolnego
01września 2021 - rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Nabór wniosków na dyżur wakacyjny

18.01.2021 - 29.01.2021 - składanie zgłoszeń  na dyżur wakacyjny
01.02.2021- 12.02.2021 - weryfikacja zgłoszeń
17.02.2021 - podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych dzieci
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik 1 - pismo Prezydenta Miasta Szczecin - informacja dla rodziców
Załącznik 2 - Zgłoszenie dziecka na dyżur wakacyjny – wniosek

WYPRAWKA  DLA DZIECI Z GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020\2021
Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie

Trwająca epidemia COVID-19  wymusiła zmianę zasad funkcjonowania wielu miejsc i  instytucji w tym przede wszystkim placówek oświatowych. Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadziły zaostrzone zasady bezpieczeństwa w przedszkolach i szkołach. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa zmniejszona została między innymi liczebność poszczególnych grup. Zgodnie z wytycznymi w każdej uruchomionej grupie przedszkolnej, będzie mogło przebywać maksymalnie 12 dzieci. Dodatkowo GIS i MEN zaleca ograniczenie migracji dzieci. 

Aby zapewnić możliwość  skorzystania z opieki podczas wakacji, mimo istniejących ograniczeń, jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii proponujemy zorganizować dyżury wakacyjne w zmienionych zasadach organizacyjnych. 

Nabór wniosków na dyżur wakacyjny 
3 – 9 czerwca składanie wniosków drogą mailową
Do 17 czerwca – powiadomienie rodziców o wynikach kwalifikacji 

Wniosek do pobrania

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE
dotycząca realizacji zadań przedszkola/oddziałów przedszkolnych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19