Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

Planowane terminy :

21.01.2022r. – koniec I półrocza roku szkolnego 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna:  23 – 31.12.2021 r.

Ferie zimowe:  31.01 – 13.02.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  14.04 – 19.04.2022 r.

Egzamin Ósmoklasisty:

  • język polski– 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (propozycje):