Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 września 2017 r.
- Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2017 r.
- Koniec I semestru -
- Ferie zimowe - 15 - 28 stycznia 2018 r.
- Wiosenna przerwa świąteczna - 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

- Egzamin klas III Gim

 • 18 kwietnia 2018 r. część humanistyczna
  • z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii - godz 9:00
  • z zakresu języka polskiego - godz 11:00
 • 19 kwietnia 2018 r. część matematyczno -przyrodnicza
  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz 9:00
  • z zakresu matematyki - godz 11:00
 • 20 kwietnia 2018 r. część językowa
  • na poziomie podstawowym - godz 9:00
  • na poziomie rozszerzonym - godz 11:00

- Zakończenie roku szkolnego - 22 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2017/2018.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 65 w Szczecinie przekazuje informacje o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.
Terminy dni wolnych zostały ustalone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.

Szkoła Podstawowa Nr 65 i Gimnazjum Nr 23
02, 03.11.2017 r.
20.04.2018 r. – w czasie egzaminu gimnazjalnego – część językowa
02.05.2018 r.
04.05.2018 r.
01.06.2018 r.

Gimnazjum dodatkowo
18.04.2018 r. - egzamin
19.04.2018 r. - egzamin