Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Koniec I okresu

27 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

13 lutego - 26 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 23 maja 2023

 

matematyka – 24 maja 2023

 

język obcy nowożytny –
25 maja 2023

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie

24 czerwca –
31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych