Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie po raz kolejny przystąpiła do kampanii ZTU.  W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.  

Uczniowie klas pierwszych i drugich oraz oddziałów przedszkolnych  po raz kolejny uczestniczyli w szkolnej  akcji edukacyjnej „Bezpieczna droga do szkoły”.

„Żyj smacznie i zdrowo” to program edukacyjny,  prowadzony w klasach V i VI.

Zajęcia dla najmłodszych uczestników życia szkolnego przygotowały panie ze Straży Miejskiej we współpracy z pedagogiem szkolnym.
Warsztaty miały na celu naukę prawidłowych zachowań w przypadku kontaktu z osobą obcą.
Uczniowie dowiedzieli się co to oznacza -  kierowanie się zasadą ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych.

Uczennice klas  VI-tych  wzięły udział w prelekcji „Między nami kobietkami”, którą przeprowadziła pani Sylwia Imielska – prelegentka Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble w Szczecinie. Uczennice zdobyły i utrwaliły wiedzę, o zmianach psychicznych i fizycznych zachodzących w okresie dojrzewania i znaczeniu przestrzegania zasad higieny osobistej w aspekcie zdrowotnym.