Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz szósty przystąpił do kampanii ZTU roku szkolnym 2014/15.  Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy prac  konkursowych  oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole.

W trosce  o bezpieczeństwo naszych uczniów przeprowadziliśmy w szkole spotkania z przedstawicielami  policji  oraz straży miejskiej. W tym celu zostały  zorganizowane zajęcia  na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

W dniu 13 kwietnia 2015 roku uczniowie klas O – I spotkali się z paniami ze Straży Miejskiej. Strażniczki  przeprowadzili z przedszkolakami i pierwszoklasistami zajęcia, na których przekazali  zasady bezpiecznego zachowania podczas kontaktu z bezpańskim psem. Napotykane na ulicach miasta, biegające swobodnie bez kagańców i smyczy psy niejednokrotnie wywołują u dzieci strach i bezradność.

Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz piąty  przystąpił do kampanii ZTU w roku szkolnym 2013/14.  Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy dotyczące konkursów ogólnopolskich oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole. W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.

W pierwszych dniach września  2014 roku pracownicy  Straży Miejskiej odwiedzili uczniów naszej szkoły.
Strażnicy podczas zajęć rozmawiali z dziećmi  klas O, II, III    na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w drodze do szkoły i  do domu. Podczas  pogadanki wykorzystano plansze z bezpieczeństwa o ruchu drogowym.