Wraz z pierwszym dzwonkiem szczecińscy policjanci rozpoczęli kolejną edycję  programu edukacyjnego „Przyjaciele Grufusia”. Zajęcia są skierowane do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
Asystent ds. nieletnich – Pani M. Jagodzińska w ramach programu  „Przyjaciele Gryfusia”  spotkała się z uczniami klasy IA, IB, IC, ID, IE.
Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie – Dąbiu  podczas wizyty w naszej szkole rozmawiała z „pierwszakami”  na temat bezpieczeństwa.  Omówiła  podstawowe zasady  ruchu drogowego, zachowania podczas spotkania  z nieznajomym oraz agresywnym zwierzęciem. Przypomniała numery telefonów alarmowych.
Na zakończenie spotkania każdy uczeń  otrzymał Elementarz Zasad Bezpieczeństwa.

W kwietniu 2014 roku naszą szkołę odwiedzili  funkcjonariusze Straży Granicznej wraz ze swoim  podopiecznym, który nazywa się ELMO. Elmo jest psem rasy foxterier.

W dniu 13 lutego 2014 roku z uczniami klas: OA, OB, OC, OD spotkała się pani policjantka Mariola Jagodzińska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie Dąbiu.
Policjantka przeprowadziła z dziećmi pogadanki na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz zachowania ostrożności podczas zabaw w czasie ferii zimowych.

Nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego:„Bezpieczny Przedszkolak. Świadomy Maluch”. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Panie ze Straży Miejskiej przeprowadziły z uczniami klas: OA, OB, OC, OD zajęcia profilaktyczne na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Podczas spotkania z dziećmi przypomniały o elementarnych zasadach bezpiecznych zabaw oraz spędzania wolnego czasu.