Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 65  w Szczecinie
ul. Młodzieży Polskiej 9
70-774 Szczecin
11 1240 3813 1111 0000 4386 1426

Dnia 14.09.2016 r. zostało wybrane nowe Prezydium Rady Rodziców:

p. Agnieszka Ziółkowska – Gustołek – przewodnicząca Rady Rodziców
p. Anna Kondzioła – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
p. Agnieszka Antkowiak - sekretarz Rady Rodziców
p. Małgorzata Topolewska – skarbnik Rady Rodziców

Dotyczy: remontu szatni.
Rada Rodziców w roku szkolnym 2012/2013 podjęła decyzję o wyodrębnieniu wpłat przekazanych przez rodziców na remont szatni. Po analizie wpłat informujemy, że w kolejnych latach szkolnych fundusz na wyznaczony cel przedstawiał się następująco:

Regulamin Działania Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie.

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.) oraz Statutu Szkoły wprowadza się Uchwałą Rady Rodziców niniejszy Regulamin.