Najważniejsze informacje dotyczące reformy edukacji uzyskają Państwo na stronie http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Broszura informacyjna w formie pdf