Poradnik dla kandydata do szkoły ponadpodstawowej

Szanowni Państwo 
uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. 
Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Załączniki: 
1.Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022 
2.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN