Dnia 9 maja ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Wzorem ubiegłego roku odbywa się ona w pełni elektronicznie, co oznacza, że kandydaci składają wnioski i zamieszczają wszystkie niezbędne załączniki wraz ze świadectwem i wynikami egzaminu ósmoklasisty w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole. Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna jest na stronie Naboru w  zakładce „Dokumenty”.