Informacje w "pigułce" do oddziałów przedszkolnych
załącznik 1 Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin
załącznik 2 rekrutacja do przedszkola
załącznik 3 INFORMATOR NOWE TERMINY

Informacje „w pigułce” dotyczącej rekrutacji do klas I
załącznik 1 REKRUTACJA DO KLAS I
załącznik 2 Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Szanowni  Rodzice

uprzejmie informuję, że termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  został przesunięty.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 4 marca 2021 r. do dnia 24 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu Nabór.

Jednocześnie informuję, że przesunięciu ulegną również pozostałe terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, na rok szkolny 2021/2022 wskazane w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Nr 100/21 z dnia z 1 marca 2021 r.

W związku z pojawiającymi się sytuacjami, w których osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą) uczestniczące w procesie rekrutacji składają dokumenty w innym języku niż w języku polskim, pragnę przypomnieć, że z godnie z Ustawą z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim, język polski jest językiem urzędowym w szkołach i placówkach oświatowych, wobec powyższego wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji powinny być składane w tym języku albo wraz z tłumaczeniem na język polski.