WYNIKI REKRUTACJI KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE

WYNIKI REKRUTACJI 
KLASY I W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE 

Zachęcamy  do zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje na temat Postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/20223