REKRUTACJA 2019/2020

Zachęcamy  do zapoznania się z dokumentami zawierającymi informacje na temat Rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych