Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców  dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania poniżej w wersji elektronicznej lub w świetlicy i na portierni w wersji papierowej).

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W SZCZECINIE

Dnia 16 maja dzieci z Klubu Malucha wyruszyły w niezwykłą podróż do Tuwimowa. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty artystyczne, wcielając się w rolę bohaterów wierszy Juliana Tuwima, m.in. "Zosia Samosia", "Dyzio Marzyciel", "Pan Hilary".
Gratulujemy wszystkim aktorom, zwłaszcza tym najmłodszym:)