Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2019/2020