Specyfikacja warunków postepowania ofertowego na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2020/2021

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2020/2021

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO;
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W  SZCZECINIE