Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2018/2019

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2017/2018

Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się
w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2017/2018

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO;
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 W  SZCZECINIE

INFORMACJA Z WYBORU OFERT
z dnia 10.11.2017
dotyczy zapytania ofertowego
Dotyczy: Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.