Specyfikacja warunków przetargu na wynajem pomieszczeń znajdujących się w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9
w roku szkolnym 2021/2022

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwały Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015r.), Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Młodzieży Polskiej 9 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń znajdujących się na terenie szkoły.