• 06.09.2017r. – informacyjne, organizacyjne
  • 25.10.2017r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 13.12.2017r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 31.01.2018r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 21.03.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 16.05.2018r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe