Terminy zebrań z rodzicami :

  • 08-15.09.2021r. – informacyjne, organizacyjne – zdalnie/stacjonarnie
  • 20.10.2021r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 15.12.2021r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 26.01.2022r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2021/2022
  • 23.03.2022r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 18.05.2022r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe