• 12.09.2018r. – informacyjne, organizacyjne
  • 24.10.2018r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 19.12.2018r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 23.01.2019r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018
  • 27.03.2019r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 08.05.2019r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe