Terminy zebrań z rodzicami :

  • 09.09.2020r. – informacyjne, organizacyjne – zdalni
  • 21.10.2020r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 16.12.2020r. – przewidywane wyniki śródroczne
  • 03.02.2021r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2019/202
  • 24.03.2021r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
  • 19.05.2021r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe