•  podręczniki dla klas 1-3 szkoły podstawowej
    • klasa 1 SP>>>> klik
    • klasa 2 SP>>>> klik
    • klasa 3 SP>>>> klik
  •  podręczniki dla klas 4-7 szkoły podstawowej

Przypominamy, że w roku szkolnym 2018/2019 wszystkie podręczniki i materiały ćwiczeniowe (oprócz religii) zamawiane są przez szkołę. Uczniowie wypożyczają książki, które są na stanie biblioteki szkolnej. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.

źródło: strona MEN

Dnia 16 marca br. zostało podpisane rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
Pełna treść dokumentu dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacji.
Rozporządzenie określa:
[...]
W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz z zakresu języka obcego nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy IV,
‒ podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy VII.
Ponadto w zakresie pozostałych klas szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów został zachowany dotychczasowy harmonogram udzielania dotacji celowej, a także dotychczasowe kwoty tej dotacji celowej. W związku z powyższym w 2017 r. wyposażenie szkół zostanie zrealizowane także w zakresie:
− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej,
− podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów klasy III gimnazjum,
− materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy II i III szkoły podstawowej, dla uczniów klasy V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów klasy II i III gimnazjum.
[...]


Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej