• Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół.

    W dniach 01.09.2019 r. – 30.06.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie realizowane będą dodatkowe zajęcia w ramach projektu pn. „Akademia Kompetencji – doskonalenie kompetencji uczniów szczecińskich szkół”.

    Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

    Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

    Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Szczecin.