• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2023/2024
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2023/2024

     • ​​​Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej

      Wszystkich uczniów klas I - VIII zapraszamy 04 września 2023 r. na 9.00 na  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się w  hali sportowej. Po części oficjalnej odbędą się  spotkania uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach zgodnie z umieszczonym poniżej wykazem .

      Uczniowie klas I i IV spotykają się o godz. 8.45 w salach lekcyjnych i wraz z wychowawcą przechodzą do hali sportowej.

       

      OP 1    Magdalena Bogusiewicz/Magdalena Mikołajczyk    135
      OP 2    Ewa Haber    137
      OP 3    Alicja Czekała / Magdalena Jesień     133
      OP 4    Katarzyna Urbańczyk/Justyna Pławska    134
                 
      1 A    Joanna Olizarczyk    251
      1 B    Emilia Iwanow    254
      1 C    Anna Popczyk    253

      2 A    Urszula Szczupak - Kawecka    249
      2 B    Katarzyna Kobuszewska    250
      2 C    Maszkowska Aldona    252

      3 A    Aleksandra Rachuta    132
      3 B    Lipska-Szymańska Ewa    248
      3 C      Jerzewska-Jarczak Edyta     255
       
      4 A    Piotr Smereczyński    108
      4 B    Elżbieta Kościńska    303
      4 C    Monika Czerwińska    310

      5 A    Łukasz Burda    309
      5 B    Izabela Szpon    316
      5 C    Karolina Urbaniak    209
       
      6 A    Julita Oleksik     103
      6 B    Karolina Medyńska    126
       
      7 A    Wiolett Olkowska    109
      7 B    Joanna Michalak    107
      7 C    Wanda Słomkowska    244
       
      8 A    Monika Olszówka-Pawlonka    111
      8 B    Agnieszka Ochmańska    308

       

       

    • ZAPISY DO ŚWIETLICY (KLUBU MALUCHA) NA ROK SZKOLNY 2023/2024
     • ZAPISY DO ŚWIETLICY (KLUBU MALUCHA) NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     • Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców  dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania poniżej w wersji elektronicznej lub w świetlicy i na portierni w wersji papierowej).  Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w świetlicy od dnia 01.09.2023 r. w godz. 9.00 - 14.00, a od 04.09.2023 r. w godzinach pracy świetlicy. Wniosek można też  przesłać drogą elektroniczną na adres: b.rachuta@sp65.szczecin.pl , a oryginał wypełnionego wniosku rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. Dokumenty do pobrania: