• Matematyka w działaniu
     • Matematyka w działaniu

     • Matematyka w działaniu 

      Uczniowie klasy 3b łącząc naukę z zabawą, utrwalali znajomość tabliczki mnożenia, wykorzystując  do tego celu liczydła ABACO zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości

    • Szkolne Koło Wolontariatu
     • Szkolne Koło Wolontariatu

     • Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało dzisiaj kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przeznaczony na szczecińskie schronisko dla zwierząt.
      Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć🥰 Dziękujemy wszystkim zaangażowanym  uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły❤️
      Razem możemy więcej 🙂
      SKW

       

    • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Zapraszamy dzieci i młodzież naszej szkoły do obchodów 

      XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia organizowanego 17 listopada 2023 r. 

      pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

      Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

      Program:

      14-16.11.2023. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia.

      17.11.2023. Egzaminy z tabliczki mnożenia przy Sali 309:

      ● Uczeń wybiera los z 5 przypadkami mnożenia.

      ● Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytułEksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).

      ● W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.

      W ramach obchodów odbędą się również następujące działania:

      1. Szkolna gra miejska - „45 minut z tabliczką mnożenia”

      rozgrywki dla klas 4 - termin 20.11.2023.Klasy 4 podzielone zostaną na grupy i w nich będą walczyć o punkty dla klasy - gra miejska odbędzie się na lekcjach matematyki w tym dniu,

      2. Zmagania o miano Mistrza Tabliczki Mnożenia – w razie dużej ilości chętnych terminy może ulec zmianie

      Konkurs o miano „Mistrza Tabliczki Mnożenia klas 3 SP 65”

      chętni uczniowie klas 3 zgłaszają swój udział u swoich wychowawców do 17 listopada 2023r.

      Termin 22.11.2023 – 5 godzina lekcyjna (11:40-12:25) sala 309

      Konkurs o miano „Mistrza Tabliczki Mnożenia klas 4 SP 65”

      chętni zgłaszają swój udział u swoich nauczycieli matematyki do 17 listopada 2023r.

      Termin 21.11.2023 – 2 godzina lekcyjna (8:55-9:40) sala 308

      Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!

      Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

      Koordynatorzy Lokalni:

      Anna Mikuś

      Agnieszka Ochmańska

      Łukasz Burda

    • Konkurs plastyczny - „Lubię patrzeć w niebo – Mikołaj Kopernik”
     • Konkurs plastyczny - „Lubię patrzeć w niebo – Mikołaj Kopernik”

     • Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym
      „Lubię patrzeć w niebo – Mikołaj Kopernik”
      Konkurs Plastyczny organizowany jest w 2023 roku z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
      Rok 2023 – Rok Kopernika


      Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły.
      Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane
      w następujących kategoriach wiekowych:
      - 7-10 lat,
      - 11-15 lat,
      Zapraszamy dzieci i młodzież do stworzenia prac plastycznych inspirowanych Mikołajem Kopernikiem i kosmosem. Technika wykonania prac: grafika, malarstwo, rysunek (pastel, tusze, akwarela, tempera, collage, wszystkie techniki graficzne).


      Prace wraz z danymi (imię, nazwisko, klasa, wiek ) należy złożyć
      w bibliotece szkolnej w terminie do 18 listopada 2023 r.

    • Dzień drzewa
     • Dzień drzewa

     • "O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
      W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
      Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
      Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”.
       Leopold Staff, „Wysokie drzewa”

      Dziękujemy Wam za udział w akcji Przytul się do drzewa🌳🌲🌿 z okazji Światowego Dnia Drzewa.
      Oto Wasze zdjęcia, często wyjątkowych dla Was drzew🥰
      Szanujmy i podziwiajmy przyrodę każdego dnia!

      #ekoszkola #dziendrzewa

    • Targi Rzemieślnicze
     • Targi Rzemieślnicze

     • Dzisiaj uczniowie klas 7 i 8 szkoły zapoznali się z ofertą szkół branżowych z naszego miasta w czasie Targów Rzemieślniczych, w których aktywnie uczestniczyli. Mogli poznać od kuchni różne zawody, porozmawiać z nauczycielami i uczniami oraz przyjemnie spędzić czas. 

    • Halloween na wesoło
     • Halloween na wesoło

     • Konkurs szkolny dla uczniów z klas I-VIII 
      Nie taka dynia straszna 

      Zadanie polega na wykonaniu alternatywnej wersji lampionu Jack o’lantern
      zgodnie z hasłem konkursu DYNIA NA WESOŁO 

      Technika wykonania dowolna. Liczy się pomysł, kreatywność i oryginalność .
      Najzabawniejsze dynie zostaną nagrodzone – zapraszamy do zabawy wszystkich uczniów naszej szkoły.  Czekamy na Wasze dyniowe dzieła w dniu 30 października 2023r.  Podpisane dynie należy przekazać nauczycielom języka angielskiego lub języka niemieckiego.    

                                              Zapraszamy do udziału w konkursie – nauczyciele języków obcych 

    • WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU SZKOLNEGO!
     • WYBORY DO WŁADZ SAMORZĄDU SZKOLNEGO!

     • Już niedługo ważne wydarzenia w życiu naszej szkoły. Jak co roku w październiku odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
      Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 już 11 października 2023 roku. 
      Przypominamy, że szczegóły przebiegów wyborów i skład komisji wyborczej omówimy na najbliższym zebraniu trójek klasowych 4 października o godzinie 12:25 w sali 107.
      Ważne, abyście zapoznali się z sylwetkami kandydatów do władz samorządu. Plakaty z programami rozwieszone są na terenie szkoły. Poniżej grafika i zdjęcia czwórki pretendentów do tytułu przewodniczącego. 
      Zapraszam!

    • Ubezpieczenie szkolne NNW
     • Ubezpieczenie szkolne NNW

     • Skorzystaj z oferty ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2023/2024. 

      1. Wejdź na stronę https://szkola.compensa.pl/

      2. Wpisz hasło:    819058 

      3. Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. 

      3. Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.  

      Warunki ubezpieczenia:Okres ubezpieczenia: od 01.09.2023r. do 31.08.2024r.

      Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia.

      Jeden z  wariantów ubezpieczenia do wyboru 

      Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej V 184. 

      Masz pytania?

      Skontaktuj się z Monika Pigła Ubezpieczenia

      tel. 509 359 143

      e-mail: piglamonika@gmail.com

    • Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2024
     • Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2024

     • WNIOSKI NA STYPENDIA SZKOLNE MOŻNA POBIERAĆ

      W GABINECIE PEDAGOGA (parter, gab.105)

      od dnia 04.09. w godzinach 10.30-12.00

      w pozostałe dni w godz. pracy pedagoga

      WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE

      do 13.09.2023r. (środa).

       

      Stypendium szkolne

      W roku szkolnym 2023/2024 obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU na STYPENDIUM SZKOLNE

      Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

      • bezrobocie,
      • niepełnosprawność,
      • ciężka lub długotrwała choroba,
      • wielodzietność,
      • alkoholizm lub narkomania,
      • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
      • gdy rodzina jest niepełna.

      Stypendium szkolne nie przysługuje:

      • uczniom klas zerowych
      • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Szczecin

      Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

      Dokumenty do pobrania w gabinecie pedagoga (parter, gab. 105), lub ze strony Urzędu Miasta Szczecin: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11322.asp

       

       

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2023/2024
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLEGO 2023/2024

     • ​​​Uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej

      Wszystkich uczniów klas I - VIII zapraszamy 04 września 2023 r. na 9.00 na  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się w  hali sportowej. Po części oficjalnej odbędą się  spotkania uczniów z wychowawcami klas w wyznaczonych salach zgodnie z umieszczonym poniżej wykazem .

      Uczniowie klas I i IV spotykają się o godz. 8.45 w salach lekcyjnych i wraz z wychowawcą przechodzą do hali sportowej.

       

      OP 1    Magdalena Bogusiewicz/Magdalena Mikołajczyk    135
      OP 2    Ewa Haber    137
      OP 3    Alicja Czekała / Magdalena Jesień     133
      OP 4    Katarzyna Urbańczyk/Justyna Pławska    134
                 
      1 A    Joanna Olizarczyk    251
      1 B    Emilia Iwanow    254
      1 C    Anna Popczyk    253

      2 A    Urszula Szczupak - Kawecka    249
      2 B    Katarzyna Kobuszewska    250
      2 C    Maszkowska Aldona    252

      3 A    Aleksandra Rachuta    132
      3 B    Lipska-Szymańska Ewa    248
      3 C      Jerzewska-Jarczak Edyta     255
       
      4 A    Piotr Smereczyński    108
      4 B    Elżbieta Kościńska    303
      4 C    Monika Czerwińska    310

      5 A    Łukasz Burda    309
      5 B    Izabela Szpon    316
      5 C    Karolina Urbaniak    209
       
      6 A    Julita Oleksik     103
      6 B    Karolina Medyńska    126
       
      7 A    Wiolett Olkowska    109
      7 B    Joanna Michalak    107
      7 C    Wanda Słomkowska    244
       
      8 A    Monika Olszówka-Pawlonka    111
      8 B    Agnieszka Ochmańska    308

       

       

    • ZAPISY DO ŚWIETLICY (KLUBU MALUCHA) NA ROK SZKOLNY 2023/2024
     • ZAPISY DO ŚWIETLICY (KLUBU MALUCHA) NA ROK SZKOLNY 2023/2024

     • Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Przyjęcia uczniów do świetlicy (Klubu Malucha) dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców  dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy (do pobrania poniżej w wersji elektronicznej lub w świetlicy i na portierni w wersji papierowej).  Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w świetlicy od dnia 01.09.2023 r. w godz. 9.00 - 14.00, a od 04.09.2023 r. w godzinach pracy świetlicy. Wniosek można też  przesłać drogą elektroniczną na adres: b.rachuta@sp65.szczecin.pl , a oryginał wypełnionego wniosku rodzic zobowiązany jest dostarczyć do szkoły w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole. Dokumenty do pobrania: