• PÓŁKOLONIE LETNIE 2024
     • PÓŁKOLONIE LETNIE 2024

     • W okresie wakacji
      w terminie 01.07.2024 r. - 12.07.2024 r.

      na terenie Szkoły Podstawowej Nr 65 w Szczecinie,
      planowana jest organizacja półkolonii letnich
      pod hasłem „Planeta Odkrywców”

      Oferta półkolonii skierowana jest do uczniów klas 1 - 4

      Program półkolonii będzie realizowany głównie na terenie szkoły, w godzinach od 7.30-15.30.  Uczestnicy będą mieli zapewnione posiłki (śniadanie i obiad) oraz atrakcje zaplanowane w programie.

      Odpłatność – 390 zł/ tydzień

      Zapisy na półkolonie odbywać się będą
        do 14.06.2024r.

      Warunkiem przyjęcia uczniów na półkolonie jest

      1. Zapoznanie się z Regulaminem półkolonii organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 65 w Szczecinie

      2. Uiszczenie opłaty za udział w półkoloniach w terminie do 14.06.2024 r.  na konto:

       15 1020 4812 0000 0302 0166 6890 tytułem: półkolonie + imię i nazwisko dziecka + klasa

      3. Dostarczenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej w terminie do 14 czerwca 2024 r.

      Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły. Istnieje też możliwość przesłania skanu karty na adres:  a.rachuta@sp65.szczecin.pl lub b.rachuta@sp65.szczecin.pl  (w tym przypadku oryginał karty należy dostarczyć do 19.06.2024r.).

      Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka na półkolonie będzie dostępna  w sekretariacie szkoły w dniu 20 czerwca 2024 roku od godziny 12.00.

      Regulamin półkolonii oraz wzór karty kwalifikacyjnej, zostaną umieszczone 27.05.2024 r. na stronie internetowej szkoły: www.sp65.szczecin.pl

      Zgłoszenie dziecka na półkolonie jest jednoznaczne z akceptacją  regulaminu.

      Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń

      Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku do pobrania od 27.05.2024 r. na stronie szkoły lub na portierni w budynku szkoły

       

      Pliki do pobrania:

      SP 65 Karta kwalifikacyjna

      SP 65 Program półkolonii

      SP 65 Regulamin półkolonie

       

       

    • Spotkanie organizacyjne na rok szkolny 2024/2025
     • Spotkanie organizacyjne na rok szkolny 2024/2025

     • Szanowni Rodzice

      Spotkanie organizacyjne na rok szkolny 2024/2025

      Zapraszam na spotkanie Rodziców nowo przyjętych dzieci do oddziałów przedszkolnych i uczniów rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 65 w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00.

      Beata Wierzba

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65

      w Szczecinie

    • Konkurs „Moja dzielnica, moja okolica”
     • Konkurs „Moja dzielnica, moja okolica”

     • 1. Lubisz Zdroje, uważasz, że to ciekawa dzielnica, masz tu swoje ulubione miejsca, chciałbyś o niej opowiedzieć, to weź udział w tym konkursie!

      2. Umów się ze znajomymi, zrób sam lub wspólnie z rodziną.

      3. Robisz zdjęcia? OK                                  Wolisz film? OK

                                                    Malujesz? OK                   Piszesz wiersze? OK

                                   Potrafisz zrobić prezentację? OK                            Rysujesz komiksy? OK

       

      4. Pokaż Zdroje widziane Twoimi oczami.

      5. Na Wasze prace czekamy do końca maja.

       

      Regulamin konkursu

      Konkurs „Moja dzielnica, moja okolica”

      REGULAMIN

      1.Organizator: biblioteka szkolna

      2. Uczestnicy: uczniowie oraz ich rodziny

      3. Cel konkursu:

      • propagowanie idei patriotyzmu lokalnego
      • poszerzanie wiedzy na temat dzielnic Szczecina
      • kształtowanie właściwych postaw związanych z małą ojczyzną
      • promowanie talentów plastycznych, literackich uczniów i ich prezentacja                        
      • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, inspirowanej pięknem otaczającego nas świata

      4. Temat pracy

      Na konkurs przyjmowane są prace przedstawiające malownicze i ulubione zakątki dzielnicy Zdroje - zabytkowe lub interesujące obiekty, piękno otaczającej przyrody.

      5. Warunki konkursu:

      • ilość prac nadesłanych jest nieograniczona,
      • posłużyć można się różnorodnymi środkami wyrazu: film, wiersz, prezentacja, komiks, fotografia, praca plastyczna - technika prac dowolna (malarstwo, rysunek, collage),
      • format prac dowolny,
      • wszystkie prace muszą być opisane w której kategorii startują

      6. Termin nadsyłania prac:

      Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do biblioteki szkolnej,

      do 31.05.2024 lub na przesłać na adres biblioteka@sp65.szczecin.pl

      7. Ocena prac:

      Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac w kategoriach:

      • praca indywidualna (wykonał samodzielnie jeden uczeń)
      • praca zespołowa (wykonała grupa uczniów)
      • praca rodzinna

      Serdecznie zapraszamy!

    • XXII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje 2024"
     • XXII Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Zdroje 2024"

     • Tegoroczny konkurs odbył się 17.04.2024r., wzięło w nim udział 18 wykonawców ze Szkół Podstawowych Szczecina i Polic:

      SP37, SP63, SP71, SP51 , SP8 POLICE, SP56, SP48, SP28, SP65

      Mieliśmy zaszczyt gościć:

      Pana Grzegorza Janowskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Oświaty w Szczecinie oraz

      Panią Monikę Chmielewską Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego Pałacu Młodzieży w Szczecinie

      Wykonawców oceniało jury w składzie:

      Bogusław Kowalski

      Marek Szymański

      Alicja Kondzioła

      Komisja oceniała młodych artystów w kategoriach solistów i zespołów, w podziale na klasy: 0- III oraz IV - VIII Szkół Podstawowych

      A oto zwycięzcy grupy młodszej - klas 0- III Szkół Podstawowych w kategorii solistów i zespołów:

      I miejsce - SP 74 #SP74

      Il miejsce- SP 63 #SP63

      III miejsce - SP 37 #SP37

      Wyróżnienie otrzymał zespół naszej szkoły #SP65

      Zwycięskie zespoły klas IV - VIII:

      I miejsce- SP 51 - SLAJD

      Il miejsce- SP 56 „NOŁ NEJM”

      IlI miejsce- SP 65

      Wyróżnienie - SP 37 - DUET: Maja Zaleska i Sebastian Nitka

      Wśród solistów klas IV-VIII wygrały:

      I miejsce- SP 56 Julita Borowiecka #SP56

      Il miejsce- SP 51 Martyna Kwiatkowska #SP51

      IlI miejsce SP 8 POLICE Kinga Pawlicka #SP8POLICE

      Wyróżnienie:

      SP 8 POLICE Laura Głowacka

      SP 65 Wiktoria Szewczyk.

      Gratulujemy

       

      #szanty #szczecin #SP65 #palacmlodziezyszczecin

      #SP37 #SP63 #SP71 #SP51 #SP8POLICE #SP56 #SP48 #SP28

    • Rekrutacja
     • Rekrutacja

     • „Szanowni Rodzice

      Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2024 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 15.04.2024 r. - 16.04.2024 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce”.

    • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
     • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

     •  

      Mikołaj Rej:

      A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
      Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają
      .

      Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

      W dniu 21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO. Celem trzydniowych obchodów tego święta w  naszej szkole było zaszczepienie troski o język, kulturę i tożsamość narodową oraz podniesienie świadomości językowej młodego pokolenia.

      W naszej szkole królowała moda na piękne słowa: szacunek, przyjaźń, empatia, zdrowie, szczęście, tolerancja i wiele innych. Zainteresowani czytali dobre rady na każdy dzień: „Myśl pozytywnie”, „Dbajmy o przyrodę”, „Jedz zdrowo”, „Oszczędzaj wodę”, „Wspieraj innych w działaniu”.

      Na szkolnych korytarzach zostały zaprezentowane liczne słowa z trudnościami ortograficznymi. Była gżegżółka i chrząszcz, słodka pomarańcza, kontrola w  autobusie (brr...), a tak w ogóle to wreszcie poczuliśmy świeży powiew wiosny na dworze. Zapomniałabym, na przerwach można było usłyszeć pięknie brzmiące wyrazy: „poszedłem, wyszedłem, wziąłem i włączyłem”.

      Każdy mógł sprawdzić swoje kompetencje językowe. Uczniowie powtarzali materiał i poznawali ciekawostki w niekonwencjonalny sposób. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stacje zadaniowe. Młodzież dowiedziała się, jak brzmi pierwsze zdanie zapisane w języku polskim, utrwaliła pisownię trudnych wyrazów, rozwiązywała rebusy, zmagała się z zawiłościami ortograficznymi, szukała poprawnych frazeologizmów. Nasi uczniowie wiedzą, że nie warto mówić tego, co ślina na język przyniesie. 

      NAJWIĘKSZĄ ATRAKCJĄ OKAZAŁY SIĘ KONKURSY Z JĘZYKIEM POLSKIM W GŁÓWNEJ ROLI.
      Nasi uczniowie chętnie podjęli wyzwanie .
      21 lutego reprezentacje klas VII i VIII stanęły w szranki w turnieju wiedzy "Z językiem polskim za pan brat". Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, uczestnicy wykazali się odwagą i dobrą znajomością zagadnień poprawnej polszczyzny.

      Przedstawiamy wyniki:
      I miejsce – klasa VIII a, którą reprezentowały: Zuzanna Pietrzak, Julia Bernacka i Pola Morawska
      II miejsce – klasa VII a w składzie: Szymon Kud, Filip Czeszyński i Wojciech Gaj
      III miejsce – klasa VII b, reprezentanci: Martyna Białek, Igor Banasik, Borys Sobczak
      IV miejsce – klasa VII c, Vladyslav Budak, Natalia Anderst i Barbara Kukiełka
      V miejsce – klasa VIII b, Mikołaj Basek, Sebastian Chutkowski, Jan Kaczmarek

      Dnia 22 lutego odbył się turniej klas czwartych pod hasłem „Dawne zwyczaje i słownictwo w legendach”
      Po zaciętej i wyrównanej walce
      I miejsce z liczbą 37 punktów zdobyła klasa IV C.
      Klasę reprezentowali:
      1. Nikola Dawidowska
      2. Anna Hofmańska
      3. Kacper Sidorczuk
      4. Kaspian Wojda

      II miejsce klasa IV B, 36 punktów
      III miejsce klasa IV A,30 punktów

      Publiczność wybrała najlepszy strój legendarny.
      W tej konkurencji zwycięstwo odniósł uczeń kl. IV A Gustaw Zgutka w  przebraniu Piasta.
      Z kolei wśród plakatów największe uznanie zdobył plakat uczennic kl. IV C Tamary Bachmatiuk i Yonke Tiffani.
      Piękne i oryginalne przebrania naszych czwartoklasistów możecie podziwiać w  galerii zdjęć.
      Wielu uczniów z klas IV- VIII aktywnie uczestniczyło w Dniu Języka Ojczystego, przygotowując prace na konkurs „Plakat o poprawnej polszczyźnie”.
      Wybór nie był łatwy. Wykazaliście się kreatywnością, talentem, a przede wszystkim doskonałą znajomością zagadnień poprawnej polszczyzny.
      A oto nasi zwycięzcy:
      I miejsce bezapelacyjnie – Oskar Maślanka, Franciszek Wieczorek i Karol Pajewski z kl. IV a – PLAKAT NR 23!!!
      II miejsce – Wiktor Sobczak z kl. V b - plakat nr 1
      III miejsce – Vladyslav Budak z kl. VII c – plakat nr 26
      Wyróżnienia:
      - plakat nr 24 – Julia Grobys z kl. VIII b
      - plakat nr 5 -  
      - plakat nr 10 – Karina Powierska z kl. VI a

      Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursów!!!

      Podczas święta języka polskiego uczniowie świetnie się bawili, a zarazem ćwiczyli kompetencje przyszłości: kreatywne myślenie, twórcze podejście do  wykorzystania wiedzy językowej, a także współpracę i efektywną komunikację w grupie.
      Posługiwanie się pięknym językiem, niech stanie się naszym nawykiem!!!


      Nauczyciele języka polskiego

       

    • "List do Świętego Mikołaja"- Wyniki
     • "List do Świętego Mikołaja"- Wyniki

     •  

      Zimowy okres szybko mija. Za nami Boże Narodzenie i ferie zimowe. W tym niezwykłym czasie odbyła się też 5. edycja konkursu literacko-plastycznego "List do Świętego Mikołaja". Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że empatia nie jest im obca i „dawanie samo w sobie jest doskonałą radością”. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i przypominamy nazwiska nagrodzonych laureatów: 

      I miejsce Szymon Laskowski, kl. VI a 
      II miejsce Wiktor Sobczak, kl. V b 
      III miejsce Marcel Rybiński, kl. V b

      Wyróżnienie:
      Emiliya  Bildziuk, kl. V b 
      Iga Szymańska, kl. V b
      Dominik Łabusiewicz, kl. V c
      Julia Latosińska i Karina Powierska, kl. VI a

      Zapraszamy do kolejnej 6. edycji konkursu za rok. Ewa Komorek, Bożena Makowska-Janusz.

       

    • Wyniki Ogólnopolskiego konkursu matematycznego - Leon
     • Wyniki Ogólnopolskiego konkursu matematycznego - Leon

     • W listopadzie w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy z Matematyki „LEON”.
      Miło nam poinformować, że Laureatami Ogólnopolskiego Leon z matematyki na szczeblu krajowym zostali:
      w kategorii klas pierwszych
      • ROBERT ZATORSKI - 10 miejsce
      w kategorii klas trzecich
      • MATEUSZ KALENDA - 7 miejsce
      • MAJA DĄBROWSKA - 9 miejsce
      • MAJA SŁOTWIŃSKA - 9 miejsce
      w kategorii klas czwartych
      • ADAM STREICH - 9 miejsce
      w kategorii klas piątych
      • SEWERYN JANCZAK - 7 miejsce
      • MATEUSZ ROMANOWICZ - 8 miejsce
      w kategorii klas szóstych
      • JAN WARDAK - 10 miejsce
      • SZYMON LASKOWSKI - 10 miejsce
      w kategorii klas siódmych
      • OKTAWIA BOBAK - 6 miejsce
      • JULIA JUSZCZAK - 6 miejsce
      • WOJTEK GAJ - 10 miejsce
      w kategorii klas ósmych
      • IWO SKÓRA - 6 miejsce
      • PATRYK POŁUDNIAK - 7 miejsce
      Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do udziału w następnym roku.

    • Bal karnawałowy
     • Bal karnawałowy

     • Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było w dniu 4.01.2024 w Przedszkolu, gdzie odbył się wielki Bal Karnawałowy.