• „Aktywna Tablica SPE” w roku szkolnym 2022/2023
          • „Aktywna Tablica SPE” w roku szkolnym 2022/2023

          •   W roku szkolnym 2022/ 2023 Szkoła Podstawowa nr 65 w Szczecinie przystąpiła do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020– 2024 –„Aktywna tablica”